Karhulanvaara

in English  Suomeksi  Po Russki  auf DeutchFrançais
Tutustu Osallistu keskusteluun blogissa! Facebook
Video
Työ- ja elinkeinoministeriö Tiedote 129/2010 4.6.2010


Suomen matkailustrategia 2020 on uusittu

 Työ- ja elinkeinoministeriö on uusinut Suomen matkailustrategian vuoteen 2020. Tehty työ luovutettiin elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle 4.6.2010 Helsingissä järjestetyssä seminaarissa.

Strategian keskeinen ajatus on, että Suomen matkailun vahvuuksia vahvistetaan ja matkailukeskittymissä olevia kasvuhakuisia ja verkostoituneita yrityksiä autetaan menestymään. Uudessa matkailustrategiassa erityisesti julkinen sektori nähdään tärkeänä toteuttajana.

- Matkailustrategia on nyt kehittynyt oikeaan suuntaan. Se keskittyy ainoastaan niihin asioihin, joihin se voi vaikuttaa, eli erityisesti julkisen sektorin toimenpiteisiin matkailutoimialojen kehittämiseksi, totesi ministeri Pekkarinen.

Suomen vahvuuksiksi on strategiassa mainittu ainutlaatuinen asema Venäjän naapurina, vetovoimaiset matkailualueet sekä matkailukeskittymien monipuolisuus. Heikkouksiksi on puolestaan nähty saavutettavuus, maan tuntemattomuus ja korkea hintataso.

Matkailusektorin sisäiseen kehittämiseen tulisi matkailustrategian mukaan pyrkiä matkailukeskittymien ja -verkostojen vahvistamisella sekä yritysten kasvun ja kehittymisen tukemisella. Lisäksi pyritään lisäämään kestävän kehityksen huomioimista matkailun liiketoiminnan prosesseissa ja palvelutarjonnassa sekä parantamaan matkailualueiden infrastruktuuria. Myös matkailualan koulusta tulisi kehittää ja tutkimusta sekä markkinatietoa hyödyntää tehokkaammin. Suomen matkailumaakuvaa pyritään vahvistamaan hakemalla lisärahoitusta matkailumarkkinointiin. Muun ohella verotukseen, saavutettavuuteen ja matkailun ympärivuotisuuteen liittyvillä yleisillä elinkeinopoliittisilla toimenpiteillä voidaan vahvistaa matkailun asemaa.

Tavoitteena on, että matkailutoimialat työllistävät 171 000 henkilöä vuonna 2020, kun ne nyt työllistävät 130 500 henkilöä osa- tai kokoaikaisesti. Vuonna 2007 niiden bruttokansantuoteosuus oli 3,8 prosenttia. Tavoitteena on, että bkt-osuus on 5,1 prosenttia vuonna 2020 ja ne voivat tuoda verotuloja vuonna 2020 yhteensä 7,5 miljardia euroa nykyisen kertymän ollessa neljä miljardia euroa.

- Matkailutoimialojen työllistävyyden ylläpitäminen ympäri Suomea on nyt julkistettavan Suomen matkailustrategian tärkein tavoite. Matkailu jos mikä on elinkeinonsektori, joka voi ylläpitää ja kasvattaa työpaikkojen määrää erityisesti harvaanasutuilla alueilla, ministeri Pekkarinen totesi.

Strategiassa esitetään myös, että valtioneuvosto asettaisi matkailun strategisen ohjelman vuosille 2011-2015. Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistäisi ohjelman. Ohjelman tavoitteena olisi ennakoida ja seurata alan kehitystä, tehdä tarvittaessa uusia aloitteita ja koordinoida kansallisessa matkailustrategiassa esitettyjen toimenpiteiden valmistelua ja toteutusta.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Lea Häyhä, TEM, puh. 010 606 2143 (matkailu)


        

Tiedostojen lataukset
Google Earth
Kuvagalleria
Esteettömyysselvitys Karhulanvaaran tiloista tilattu
Tekijäksi valittu FCG Oy Lue lisää »
Karhulanvaara-kabinetit heinäkuussa 2010
Karhulanvaara jalkautuu. Lue lisää »
TEM:Julkinen sektori tärkä toteuttaja
Suomen matkailustrategia 2020 uusittu Lue lisää »
Web design: BMS